97221 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 การเลือกกลยุทธ์การระดมความคิดเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97221 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 การเลือกกลยุทธ์การระดมความคิดเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
9 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 532 | 0 |
แชร์ :

97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97221 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 การเลือกกลยุทธ์การระดมความคิดเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ