97221 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 ความหมาย ขอบเขต ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและนวัตกรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97221 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 ความหมาย ขอบเขต ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและนวัตกรรม
16 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 623 | 0 |
แชร์ :

97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม รายการที่ 8 ตอนที่ 1 ความหมาย ขอบเขต ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและนวัตกรรม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ