97221 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 เครื่องมือการพัฒนา เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ของ TRIZ ยุคใหม่

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97221 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 เครื่องมือการพัฒนา เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ของ TRIZ ยุคใหม่
14 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 671 | 0 |
แชร์ :

97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม รายการที่ 11 ตอนที่ 2 เครื่องมือการพัฒนา เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ของ TRIZ ยุคใหม่

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ