99714 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีและระบบไซเบอร์กายภาพด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99714 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีและระบบไซเบอร์กายภาพด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์
18 เมษายน 2566 | 0:00 | 747 | 0 |
แชร์ :

99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์ รายการที่ 9 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีและระบบไซเบอร์กายภาพด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ