99714 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง สำหรับการพัฒนาระบบไซเบอร์กายภาพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99714 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง สำหรับการพัฒนาระบบไซเบอร์กายภาพ
22 มีนาคม 2566 | 0:00 | 705 | 0 |
แชร์ :

99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุรายการที่ 7 ตอนที่ 3 การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง สำหรับการพัฒนาระบบไซเบอร์กายภาพ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ