99714 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 รูปแบบการซิงโครไนซ์เวลาของระบบไซเบอร์กายภาพสำหรับระบบการฝึกทหาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99714 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 รูปแบบการซิงโครไนซ์เวลาของระบบไซเบอร์กายภาพสำหรับระบบการฝึกทหาร
28 มีนาคม 2566 | 0:00 | 869 | 0 |
แชร์ :

99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99714 �ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์ รายการที่ 10 ตอนที่ 2 รูปแบบการซิงโครไนซ์เวลาของระบบไซเบอร์กายภาพสำหรับระบบการฝึกทหาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ