99714 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การประยุกต์ระบบไซเบอร์กายภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99714 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การประยุกต์ระบบไซเบอร์กายภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
28 มีนาคม 2566 | 0:00 | 659 | 0 |
แชร์ :

99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์ รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การประยุกต์ระบบไซเบอร์กายภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ