99714 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99714 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
16 มีนาคม 2566 | 0:00 | 851 | 0 |
แชร์ :

99714   ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99714 ระบบไซเบอร์กายภาพและการประยุกต์ รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ