60410 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อข้อมูลตัวแปรตามไม่ถูกต้อง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อข้อมูลตัวแปรตามไม่ถูกต้อง
20 มกราคม 2566 | 0:00 | 660 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 �เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อข้อมูลตัวแปรตามไม่ถูกต้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ