60726 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การพยากรณ์ การวางแผน และการบริหารความเสี่ยง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60726 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การพยากรณ์ การวางแผน และการบริหารความเสี่ยง
30 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 686 | 0 |
แชร์ :

60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60726 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การพยากรณ์ การวางแผน และการบริหารความเสี่ยง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ