97221 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 เครื่องมือเพื่อการปรับปรุง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97221 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 เครื่องมือเพื่อการปรับปรุง
26 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 534 | 0 |
แชร์ :

97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97221 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม รายการที่ 13 ตอนที่ 1 เครื่องมือเพื่อการปรับปรุง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ