33906 ปฐมนิเทศชุดวิชา สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 ปฐมนิเทศชุดวิชา สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ
13 มีนาคม 2565 | 0:00 | 479 | 0 |
แชร์ :

33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33906 ปฐมนิเทศชุดวิชา สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ