32750 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32750 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน
30 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 256 | 0 |
แชร์ :

32750 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32750 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ