33906 หน่วยที่ 13 การจัดทำประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการสร้างองค์ความ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 13 การจัดทำประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการสร้างองค์ความ
26 เมษายน 2562 | 17:46 | 1384 | 0 |
แชร์ :

33906 หน่วยที่ 13 การจัดทำประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการสร้างองค์ความ

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33906 หน่วยที่ 13

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


4-33906 ปฐมนิเทศ

13 มี.ค. 2565, 07:09 | 2
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ