33906 หน่วยที่ 12 การสังเคราะห์องค์ความรู้ของการบริหารจัดการภาครัฐ (Synthesis of Public Management Knowledge)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 12 การสังเคราะห์องค์ความรู้ของการบริหารจัดการภาครัฐ (Synthesis of Public Management Knowledge)
26 เมษายน 2562 | 36:01 | 1405 | 0 |
แชร์ :

33906 หน่วยที่ 12 การสังเคราะห์องค์ความรู้ของการบริหารจัดการภาครัฐ (Synthesis of Public Management Knowledge)

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33906 หน่วยที่ 12

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


4-33906 ปฐมนิเทศ

13 มี.ค. 2565, 07:09 | 2
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ