33906 หน่วยที่ 8 การสร้างเครือข่ายการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Network)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 8 การสร้างเครือข่ายการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Network)
25 เมษายน 2562 | 28:14 | 1526 | 0 |
แชร์ :

33906 หน่วยที่ 8 การสร้างเครือข่ายการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Network)

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33906 หน่วยที่ 8 การสร้างเครือข่ายการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Network)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


4-33906 ปฐมนิเทศ

13 มี.ค. 2565, 07:09 | 21
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ