60410 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 ตัวอย่างการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี GLS และ OLS

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 ตัวอย่างการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี GLS และ OLS
20 มกราคม 2566 | 0:00 | 642 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 6 ตอนที่ 3 ตัวอย่างการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี GLS และ OLS

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ