60410 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ลักษณะของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ลักษณะของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน
20 มกราคม 2566 | 0:00 | 630 | 0 |
แชร์ :

60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ลักษณะของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ