71311 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 หลักการจัดการโซ่ความเย็นเพื่อรักษาคุณภาพอาหาร

Home / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 หลักการจัดการโซ่ความเย็นเพื่อรักษาคุณภาพอาหาร
8 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 702 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ