71311 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 วิธีการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน:การใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์

Home / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 วิธีการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน:การใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์
25 มกราคม 2566 | 0:00 | 156 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ