71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การลดอุณหภูมิของอาหารในระหว่างการแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง

Home / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การลดอุณหภูมิของอาหารในระหว่างการแช่เย็นและการแช่เยือกแข็ง
30 มกราคม 2566 | 0:00 | 693 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ