71311 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้งที่อุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิห้อง

Home / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้งที่อุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิห้อง
2 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 416 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ