91369 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรด้านจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาปัจจัยการผลิตพืช

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91369 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรด้านจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาปัจจัยการผลิตพืช
23 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 1030 | 0 |
แชร์ :

91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รายการที่ 8 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรด้านจุลินทรีย์เพื่

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ