91369 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กรณีศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91369 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กรณีศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการเกษตร
29 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 709 | 0 |
แชร์ :

91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กรณีศึกษาการประยุกต์ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการเกษร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ