91369 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91369 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์
19 มิถุนายน 2566 | 0:00 | 778 | 0 |
แชร์ :

91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รายการที่ 5 ตอนที่ 2 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ