91369 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 ตัวอย่างเทคโนโลยีเครื่องจักรกลในต่างประเทศ และงานวิจัย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91369 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 ตัวอย่างเทคโนโลยีเครื่องจักรกลในต่างประเทศ และงานวิจัย
29 มิถุนายน 2566 | 0:00 | 626 | 0 |
แชร์ :

91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ