91369 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 ระบบการนำน้ำมาใช้ในแปลง และความสัมพันธุ์ของ ดิน น้ำ สภาพแวดล้อม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91369 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 ระบบการนำน้ำมาใช้ในแปลง และความสัมพันธุ์ของ ดิน น้ำ สภาพแวดล้อม
4 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 779 | 0 |
แชร์ :

91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รายการที่ 7 ตอนที่ 2 ระบบการนำน้ำมาใช้ในแปลง และความสัมพันธุ์ของ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ