99424 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99424 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
21 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 345 | 0 |
แชร์ :

99424 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99424 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ