99424 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูลของการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99424 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูลของการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน
20 มีนาคม 2567 | 0:00 | 481 | 0 |
แชร์ :

99424 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99424 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูลของการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ