99424 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนและอัลกอริทึมฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99424 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนและอัลกอริทึมฯ
20 มีนาคม 2567 | 0:00 | 402 | 0 |
แชร์ :

99424 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99424 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอนและอัลกอริทึมฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ