99424 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นโครงข่ายประสาทเทียม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99424 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นโครงข่ายประสาทเทียม
21 มีนาคม 2567 | 0:00 | 555 | 0 |
แชร์ :

99424 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99424 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นโครงข่ายประสาทเทียม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ