92320 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงินของสหกรณ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92320 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงินของสหกรณ์
18 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 644 | 0 |
แชร์ :

92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ