92320 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 กรณีศึกษาการจัดการและการดำเนินงานธุรกิจชุมชน : วิสาหกิจชุมชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92320 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 กรณีศึกษาการจัดการและการดำเนินงานธุรกิจชุมชน : วิสาหกิจชุมชน
15 กันยายน 2566 | 0:00 | 691 | 0 |
แชร์ :

92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ