92320 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 กรณีศึกษา : ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสหกรณ์สีขาวฯ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92320 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 กรณีศึกษา : ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสหกรณ์สีขาวฯ
15 กันยายน 2566 | 0:00 | 283 | 0 |
แชร์ :

92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน สหกรณ์ ธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
1-92320 ปฐมนิเทศ

5 ก.ย. 2566, 08:32 | 301


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ