92320 รายการที่ 14 ตอนที่ 5 กรณีศึกษา : การสร้างความเชื่อมั่นของ ชสอ.

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92320 รายการที่ 14 ตอนที่ 5 กรณีศึกษา : การสร้างความเชื่อมั่นของ ชสอ.
15 กันยายน 2566 | 0:00 | 600 | 0 |
แชร์ :

92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน สหกรณ์ ธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ