91470 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 ภูมิปัญญาการทำเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91470 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 ภูมิปัญญาการทำเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 866 | 0 |
แชร์ :

91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร รายการที่ 14 ตอนที่ 2 ภูมิปัญญาการทำเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ