91470 รายการที่ 13 ตอนที่ 6 ข้อคิดต่อการพัฒนา ต่อยอด ส่งเสริมภูมิปัญญา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91470 รายการที่ 13 ตอนที่ 6 ข้อคิดต่อการพัฒนา ต่อยอด ส่งเสริมภูมิปัญญา
10 มกราคม 2566 | 0:00 | 764 | 0 |
แชร์ :

91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รายการที่ 13 ตอนที่ 6 ข้อคิดต่อการพัฒนา ต่อยอด ส่งเสริมภูมิปัญญา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ