91470 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 บริบทของชุมชนกับการจัดการความรู้

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91470 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 บริบทของชุมชนกับการจัดการความรู้
10 มกราคม 2566 | 0:00 | 105 | 0 |
แชร์ :

91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒ รายการที่ 12 ตอนที่ 1 บริบทของชุมชนกับการจัดการความรู้

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ