91470 รายการที่ 11 ตอนที่ 4 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91470 รายการที่ 11 ตอนที่ 4 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ
10 มกราคม 2566 | 0:00 | 515 | 0 |
แชร์ :

91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รายการที่ 11 ตอนที่ 4 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนรู้ในด้านต่าง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ