97222 รายการที่ 13 ตอนที่ 5 กรณีศึกษาองค์กรที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัล

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97222 รายการที่ 13 ตอนที่ 5 กรณีศึกษาองค์กรที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัล
18 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 602 | 0 |
แชร์ :

97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97222 รายการที่ 13 ตอนที่ 5 กรณีศึกษาองค์กรที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัล

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ