97222 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97222 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
14 กันยายน 2565 | 0:00 | 788 | 0 |
แชร์ :

97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 2 ตอนที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ