97222 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สัดส่วนการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97222 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สัดส่วนการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกร
27 กันยายน 2565 | 0:00 | 697 | 0 |
แชร์ :

97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สัดส่วนการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ