97222 รายการที่ 7 ตอนที่ 6 การประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97222 รายการที่ 7 ตอนที่ 6 การประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจ
18 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 460 | 0 |
แชร์ :

97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 7 ตอนที่ 6 การประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ