17706 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางการเมือง 1

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17706 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางการเมือง 1
27 กันยายน 2565 | 0:00 | 625 | 0 |
แชร์ :

17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รายการที่ 9 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางการเมือง 1

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ