17706 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางการเมือง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17706 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางการเมือง
27 กันยายน 2565 | 0:00 | 774 | 0 |
แชร์ :

17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รายการที่ 9 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางการเมือง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ