17706 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 ผลของการสื่อสารกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17706 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 ผลของการสื่อสารกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
27 กันยายน 2565 | 0:00 | 559 | 0 |
แชร์ :

17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รายการที่ 5 ตอนที่ 2 ผลของการสื่อสารกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ