17706 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความหมาย บทบาทหน้าที่ของทฤษฎี และแบบจำลองการสื่อสาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17706 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความหมาย บทบาทหน้าที่ของทฤษฎี และแบบจำลองการสื่อสาร
12 กันยายน 2565 | 0:00 | 880 | 0 |
แชร์ :

17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17706 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ความหมาย บทบาทหน้าที่ของทฤษฎี และแบบจำลองการสื่อสาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

































วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ