30211 รายการที่ 15 เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30211 รายการที่ 15 เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
18 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 1268 | 0 |
แชร์ :

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 15 เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ