30211 รายการที่ 1 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30211 รายการที่ 1 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ
17 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 2543 | 0 |
แชร์ :

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 1 เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ