30211 รายการที่ 9 เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30211 รายการที่ 9 เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
18 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 1125 | 0 |
แชร์ :

30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 9 เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ